Η Πολιορκία της Κορίνθου at Ολύμπια - Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Το 2021 προβάλλαμε υπέρτιτλους σε Ελληνικά & Γαλλικά για 1 παράσταση του έργου Η Πολιορκία της Κορίνθου (Τζοακίνο Ροσσίνι) στο Ολύμπια - Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Παραγωγή: ΟΠΑΝΔΑ
Γλώσσα παράστασης: Γαλλικά.