Επιμόρφωση στον Ενδογλωσσικό & Διαγλωσσικό Υπερτιτλισμό

Από τον Φεβρουάριο του 2020, έχουμε διαρκή συνεργασία με τον Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα συμμετέχουμε ως εισηγητές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Επιμόρφωση στον Ενδογλωσσικό & Διαγλωσσικό Υπερτιτλισμό του Κέντρου Επομόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ).

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων στον υπερτιτλισμό θεατρικών παραστάσεων. Οι εκπαιδευόμενοι μέσω του προγράμματος θα λάβουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις καθώς και τις απαιτούμενες τεχνολογικές δεξιότητες έτσι ώστε να είναι σε θέση να υπερτιτλίζουν θεατρικές παραστάσεις.

Στην ενότητα Τεχνικά Ζητήματα και Χειρισμός Λογισμικού, που έχουμε αναλάβει, αναλύουμε όλες τις τεχνικές επιλογές μας κατά τον υπερτιτλισμό μιας παράστασης, σε συνάρτηση με τις σύγχρονες ανάγκες και επιθυμίες της αγοράς. Συζητούμε για διάφορους εναλλακτικούς εξοπλισμούς, για χωροταξικά θέματα, για παράλληλες εγκαταστάσεις και για διάφορα σημαντικά σημεία προσοχής που συχνά περνούν απαρατήρητα. Γίνεται εκτενής παρουσίαση της εφαρμογής SuperTitles.gr, τόσο σε θέματα προετοιμασίας όσο και του live χειρισμού μιας παράστασης.

Μέχρι σήμερα, έχουμε πραγματοποιήσει την εισήγησή μας τρεις φορές (σε ισάριθμους κύκλους σπουδών), ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί και νέος κύκλος για τον Φεβρουάριο του 2022.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.

Αξίζει να αναφερθεί, πως από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα έχουμε ήδη αποκτήσει δύο σταθερούς και ποιοτικούς συνεργάτες (από τους εκπαιδευόμενους) ενώ έχουμε συχνή επικοινωνία και με άλλους.