Σοφοκλή Ηλέκτρα at Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Το 2023 προβάλλαμε υπέρτιτλους σε Ελληνικά & Αγγλικά για 1 παράσταση του έργου Σοφοκλή Ηλέκτρα (Λίλλυ Μελεμέ) στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Παραγωγή: Αrs Aeterna
Γλώσσα παράστασης: Ελληνικά.