Η Μικρή Μέσα στο Σκοτεινό Δάσος at Gymnase du lycée Saint-Joseph

Το 2021 προβάλλαμε υπέρτιτλους σε Αγγλικά & Γαλλικά για 3 παραστάσεις του έργου Η Μικρή Μέσα στο Σκοτεινό Δάσος (Παντελής Δεντάκης) στο Gymnase du lycée Saint-Joseph.

Παραγωγή: Festival d`Avignon
Γλώσσα παράστασης: Ελληνικά.