Η Μικρή Μέσα στο Σκοτεινό Δάσος at Gymnase du lycée Saint-Joseph

Είναι προγραμματισμένη η προβολή υπερτίτλων σε Αγγλικά & Γαλλικά στις παραστάσεις του έργου Η Μικρή Μέσα στο Σκοτεινό Δάσος (Παντελής Δεντάκης) στο Gymnase du lycée Saint-Joseph.

Παραγωγή: Festival d`Avignon
Γλώσσα παράστασης: Ελληνικά.
Πρώτη παράσταση: 22/06/2021