Πέρσες του Αισχύλου at Ανοιχτό Θέατρο Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας

Το 2022 προβάλλαμε υπέρτιτλους σε Ελληνικά & Αγγλικά για 2 παραστάσεις του έργου Πέρσες του Αισχύλου (Δημήτρης Καραντζάς) στο Ανοιχτό Θέατρο Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας.

Παραγωγή:
Γλώσσα παράστασης: Ελληνικά.