Πέρσες Αισχύλου at Online προβολή

Το 2020 προβάλλαμε υπέρτιτλους σε για 1 παράσταση του έργου Πέρσες Αισχύλου στο Online προβολή.

Παραγωγή: Εθνικό Θέατρο
Γλώσσα παράστασης: .