Ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου at Online προβολή

Το 2021 προβάλλαμε υπέρτιτλους σε Ελληνικά για 1 παράσταση του έργου Ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου (Μ. Καραγάτση) στο Online προβολή.

Παραγωγή: Εθνικό Θέατρο
Γλώσσα παράστασης: Ελληνικά.